Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

24.11.12

opublikowany Zostaw komentarz

Dolar i euro pod presją popytu i podaży cz. 1


Świadomość inwestora na rynku walutowym, co tak naprawdę wpływa na kursy walut jest głównym czynnikiem decydującym o sukcesie w handlu walutami. Możesz mieć w tym momencie na myśli różne wskaźniki analizy technicznej czy fundamentalnej. Możesz uważać, że to spekulacyjne fundusze sterują ceną walut. Jednak dopiero, kiedy zgodzisz się z faktem, że każda waluta jest towarem i jak w przypadku każdego towaru na wolnym rynku o jego cenie decydują dwie siły, przyznasz mi rację. O poziomie ceny każdej waluty decydują popyt i podaż.

Każda waluta jest towarem, na który wpływa popyt i podaż

Możemy rozważać pochodzenie popytu i podaży na każdą walutę z osobna, lecz dla nas, indywidualnych inwestorów byłaby to bardzo ciężka praca. Jest jednak rozwiązanie całkiem proste w uzyskaniu wiedzy na temat źródła popytu i podaży na waluty. Ideą tego rozwiązania jest analiza dwóch indeksów walutowych, USDX oraz EURX.

Konstrukcja tych indeksów opiera się na koszyku walut gospodarek świata, które mają największy udział w obrotach handlowych z krajem lub strefą reprezentowaną przez dany indeks. Analizując indeks USDX otrzymamy informacje na temat obrotów handlowych sześciu gospodarek świata mających największy udział w handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast z analizy indeksu EURX płyną informacje dotyczące poziomu handlu pięciu gospodarek świata mających największy udział w obrotach handlowych ze strefą euro.

Indeks USDX mierzy wartość dolara w stosunku do sześciu głównych walut, tj. EUR (57.6%), JPY (13.6%), GBP (11.9%), CAD (9.1%), SEK (4.2%), CHF (3.6%). Wartość indeksu podawana jest w punktach. Jeżeli indeks rośnie, oznacza to, że dolar zyskuje na wartości w stosunku do głównych walut. Jeżeli wartość indeksu spada, oznacza to utratę wartości dolara w stosunku do głównych walut. Innymi słowy można powiedzieć, że przy spadku popytu na dolara amerykańskiego na globalnym rynku indeks USDX przedstawia obraz słabości dolara amerykańskiego. Natomiast wzrost indeksu USDX odzwierciedla wzrost popytu na dolara amerykańskiego a jednocześnie zwiększenie podaży głównych walut w stosunku do dolara amerykańskiego.

Indeks EURX mierzy wartość euro w stosunku do pięciu następujących walut, USD (31.6%), GBP (30.5%), JPY (18.9%), CHF (11.1%), SEK (7.9%). Indeks EURX przyjmuje wartości w punktach, gdzie spadek oznacza osłabienie waluty euro w stosunku do walut głównych a wzrost wskaźnika oznacza umocnienie euro wobec głównych walut. Podaż euro na rynku globalnym obniża jego wartość, co powoduje spadek notowań indeksu EURX, natomiast zwiększony popyt na euro wpływa na wzrost wartości euro a tym samym indeks EURX rośnie.

Popyt i podaż na rynku walutowym omówiłem w jednym z moich artykułów. Przypomnę tylko, że realny rynek forex, to rynek międzybankowy, przez który przepływa ok 90% wymiany walut związanych z obrotami handlowymi gospodarek świata. Oznacza to, iż rzeczywisty poziom popytu i podaży na daną walutę wiąże się ściśle z kondycją danej gospodarki. Mamy do czynienia z próbami spekulacyjnych wpływów na słabe systemy gospodarcze, lecz są to zakłócenia, które w długim horyzoncie czasu tracą swoje znaczenie. Tak, więc posiadając taką informację na temat popytu i podaży oraz indeksy, które pokazują przewagę danej strony w analizowanym okresie możesz bardzo łatwo ocenić:
  • Na jakich parach walutowych handlować?
  • Z jakim trendem mamy do czynienia?
  • W jakich fazach trendu znajduje się rynek walutowy?
  • Do jakich pozycji handlowych powinieneś się przygotować?
  • Jaki mamy realny zasięg ruchu ceny na danym rynku?
Przykład wykorzystania analizy przedstawionych indeksów prezentuję poniżej. Jak zauważysz, posługuję się wyłącznie analizą Tx4. To w zupełności wystarczy i jest jednocześnie bardzo czytelna analiza.

Popyt i podaż na rynku waluty EURO

Ostatni tydzień upłyną pod znakiem zdecydowanej przewagi kupujących walutę euro. To już jest niestety historia i ten weekend może okazać się mało spokojny dla inwestorów walutowych, którzy spróbują prognozować dalszy rozwój sytuacji na rynku euro. Obecnie popyt dotarł do bardzo mocnej strefy podaży, wzmocnionej dodatkową barierą dla wzrostów, jaką jest luka cenowa z 7 maja 2012 r., patrz wykres 1.

Brak akceptacji ceny przez kupujących euro na tym poziomie wynikał między innymi z przyczyn psychologicznych. Zamykanie zyskownych pozycji długich w obawie przed odwróceniem się trendu podstawowego. Z drugiej strony inwestorzy widząc sytuację, braku pewności po stronie popytu otwierają bezpieczne pozycje krótkie przy małym ryzyku zwiększając w ten sposób podaż euro.

W ostatnim tygodniu indeks EURX znalazł się ponownie na poziomie mocnego oporu. Czy tym razem popyt na euro znajdzie wystarczającą siłę, aby pokonać mocną barierę i kontynuować wzrostowy trend główny? Odpowiedź otrzymamy być może w najbliższych dniach. Możesz również przeanalizować sytuację głównych walut z koszyka indeksu EURX. Przykład takiej analizy znajdziesz poniżej.

Popyt i podaż na euro
Wykres 1. Analiza popytu i podaży na walutę euro.
Spójrzmy na relacje, jakie zachodzą pomiędzy popytem a podażą na dwóch głównych parach walutowych odzwierciadlających zainteresowanie walutą euro przez kupujących. Transakcje handlowe strefy euro z największym partnerem gospodarczym, jakim są Stany Zjednoczone nakazują nam zwrócić szczególną uwagę na parę EURUSD. Kolejną bardzo ważną gospodarką dla krajów strefy euro jest Wielka Brytania, dlatego analiza popytu i podaży na parze walutowej EURGBP ma również istotne znaczenie.

EURUSD - decydujące starcie popytu i podaży

Obecna analiza sytuacji gospodarek Stanów Zjednoczonych i krajów strefy euro może dać odpowiedź na pytanie o przyszłe obroty handlowe a jednocześnie poziom popytu i podaży waluty EUR oraz USD. Czy inwestorzy zdecydują się na inwestycje w aktywa nominowane w dolarze amerykańskim czy może wyjaśni się sytuacja w Europie, co zachęci inwestorów amerykańskich do lokowania kapitałów w strefie euro. Wykres 2 przedstawia techniczny obraz relacji popytu i podaży na waluty z pary EURUSD.

Popyt i podaż na EURUSD
Wykres 2. Analiza popytu i podaży na EURUSD.
Bieżący tydzień pokazał ciekawą sytuację na rynku EURUSD. Formacja długiego białego korpusu potwierdziła strefę wsparcia i jednocześnie ujawniła bardzo duży popyt na EURO ze strony inwestorów amerykańskich. Być może mamy do czynienia z techniczną formacją ABC, która jest konsolidacją przed kontynuacją wzrostowego trendu głównego na parze walutowej EURUSD zapoczątkowanego 22 lipca 2012r.

Nie czeka inwestorów liczących na wzrosty jednak ciekawa przyszłość. Na drodze do wzrostów, czyhają pułapki w postaci poziomów oporu, które ze względów psychologicznych mogą okazać się barierą nie do pokonania. Z drugiej strony pozytywne rozstrzygnięcia dotyczące zatwierdzenia budżety Unii Europejskiej mogą być impulsem do umocnienia się EUR.
Czytaj część drugą Dolar i euro pod presją popytu i podaży.

Jak stworzyć biznes na podstawie inwestycji rynku forex, który uwolni cię od niekompetentnego przełożonego, urzędników lub niesatysfakcjonującej pracy?
Jeżeli chcesz zostać zawodowym inwestorem oraz posiadasz potencjał, zgłoś się do programu Mentor Forex Biznes.

http://forex-biznes.pl/mentor-forex-biznes/zgloszenie-do-programu-mfb/

0 komentarze:

Prześlij komentarz